سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
برادرانِ راستین به دست آر و بر شمارشان بیفزای که به هنگام آسایش، ساز و برگ اند و به هنگام سختی، سپر . [امام علی علیه السلام]