سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
سه چیز است که نشانه اصابت رأی است : خوب برخورد کردن و نیک گوش کردن و پاسخ نیکو دادن . [امام صادق علیه السلام]